Menu chuyên mục

Chu kỳ làm việc 3 tiếng của trẻ (Phần 2)

Người lớn cần hỗ trợ trẻ thế nào?          Trong những tuần đầu của trẻ tại Ngôi nhà trẻ thơ, các trẻ mới cần được người lớn dẫn dắt nhiều hơn với các […]

Chu kỳ làm việc 3 tiếng của trẻ (Phần 1)

Đặc trưng của chu kỳ làm việc 3 tiếng của trẻ          Một trong những điểm đặc trưng ở môi trường Montessori chuẩn mà ta cần phải biết đó chính là trẻ được […]