Menu chuyên mục

Các lĩnh vực của Montessori là một khung chương trình học tập đổi mới kết hợp các kết quả học tập cụ thể và kỹ năng kiến thức phù hợp với nhu cầu và sở thích phát triển của trẻ. Nó được chia thành năm lĩnh vực chính của học tập: thực hành cuộc sống, cảm quan, toán học, ngôn ngữ, và văn hóa. Khi trẻ tiếp cận các lĩnh vực Montessori, trẻ sẽ dần dần tiếp xúc với các giáo cụ ở cấp độ khó dần và đầy thử thách hơn, phù hợp với cả độ tuổi và trình độ.

Thực hành cuộc sống

Các hoạt Thực hành cuộc sống giúp trẻ học cách chăm sóc bản thân và môi trường. Những hoạt động này giúp đứa trẻ trở nên độc lập hơn, dẫn đến sự tự tin hơn và khả năng đối mặt với những thách thức mới. Mục đích của các hoạt động này là tăng cường sự phối hợp, tập trung, độc lập, và gián tiếp chuẩn bị cho trẻ tập viết và đọc. Các hoạt động thường xuyên bao gồm lau dọn, chuẩn bị thức ăn, tưới cây, …

Cảm quan

Các giáo cụ cảm quan do Tiến sĩ Maria Montessori thiết kế để giúp trẻ em thể hiện và phân loại kinh nghiệm cảm giác của chúng. Mục đích của các hoạt động cảm quan là giúp đỡ trong việc phát triển các giác quan trí tuệ của trẻ, phát triển khả năng quan sát và so sánh với độ chính xác cao. Giáo cụ bao gồm nhận thức thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác.

Ngôn ngữ

Giáo cụ ngôn ngữ được thiết kế để tăng cường từ vựng và khám phá cả ngôn ngữ viết và nói. Thông qua các hoạt động dựa vào ngôn ngữ, chẳng hạn như các chữ cái viết bằng giấy nhám và bảng chữ cái có thể di chuyển, trẻ học ngữ âm và cách soạn các từ ngữ theo ngữ âm. Trẻ sử dụng các tài liệu cụ thể để viết những văn bản của mình, đọc tác phẩm của người khác, và học cách truyền đạt những suy nghĩ và cảm xúc độc đáo của trẻ.

Toán học

Các khái niệm toán học được giới thiệu cho trẻ bằng các giáo cụ trực quan. Khám phá ban đầu thông qua các giáo cụ trực quan khuyến khích trẻ học các khái niệm toán học cơ bản như nhận dạng số học, đếm và sắp xếp số. Hoạt động với các giáo cụ này giới thiệu chính thống hơn về toán học cho trẻ và giới thiệu các khái niệm toán học trừu tượng như hệ thập phân và các phép tính toán học.

Văn hóa

Các hoạt động văn hoá dẫn dắt đứa trẻ trải nghiệm về âm nhạc, những câu chuyện kể, tác phẩm nghệ thuật và đồ vật từ cộng đồng, phông nền xã hội và nền văn hoá của trẻ. Các lĩnh vực địa lý, khoa học, động vật học và thực vật học đều nằm trong khu vực này. Quả địa cầu, các bản đồ, câu đố và các thư mục có chứa hình ảnh từ các quốc gia khác nhau đều giúp cho trẻ hiểu sâu hơn về các nền văn hoá khác nhau. Khu vực văn hoá khuyến khích trẻ phát triển năng lực sáng tạo và phát triển các kỹ năng vận động tốt. Bởi học tập để tự do thể hiện mình. Thông qua các hoạt động văn hoá, trẻ em phát triển nhận thức và đánh giá cao thế giới xung quanh.

 

 

Carrot Montessori House