Menu chuyên mục

Giáo cụ Montessori là các công cụ học tập trực quan được thiết kế để rèn luyện một kỹ năng hoặc giới thiệu một khái niệm. Các giáo cụ khuyến khích thực hành, giải quyết vấn đề độc lập, và tư duy phân tích.

Đặc biệt, là mỗi giáo cụ Montessori được thiết kế có thể tự kiểm soát lỗi. Điều này có nghĩa là đứa trẻ có thể dễ dàng nhìn thấy và tự sửa lỗi của chính mình vì những miếng không khớp với nhau, hoặc có một mảnh rời.

Khía cạnh tự sửa chữa này cũng nâng cao ý thức tự học nơi trẻ. Điều này có nghĩa là đứa trẻ có thể khám phá và nắm vững các kết quả của vật liệu thông qua sự lặp lại và thực hành độc lập với người lớn.

Kết quả là, học sinh Montessori phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng tự giáo dục và tập trung cao.

Trong lớp Montessori, các giáo cụ Montessori được đặt trong các khu vực cụ thể, bao gồm: thực ahnhf cuộc sống, cảm quan, toán học, ngôn ngữ và văn hoá.

Mỗi giáo cụ được trưng bày theo thứ tự dễ đến khó từ trái sang phải. Cơ cấu hợp lý này khuyến khích trẻ em tổ chức tư duy, tiến bộ từ dễ đến khó nhất và hấp thụ kết quả của giáo cụ với tốc độ riêng.

Trong thực tế, các giáo cụ Montessori khuyến khích trẻ em học theo tốc độ của chính mình, và làm việc với tốc độ phát triển tự nhiên của chúng.

Ngoài việc dạy trẻ những kiến ​​thức và kỹ năng cụ thể, các giáo cụ Montessori cũng có ích cho việc xây dựng các kỹ năng vận động tinh tốt ở trẻ em. Maria Montessori hiểu sự phát triển của vận động tinh tốt là một khía cạnh quan trọng trong việc giáo dục trẻ em vì nó liên quan đến cách trẻ em hiểu thế giới của trẻ.

Trong thực tế, trẻ đầu tiên học qua bàn tay, trước khi chúng có thể hiểu các khái niệm phức tạp và trừu tượng. Kết hợp cả kỹ năng vận động thô và tinh là điều cốt yếu đối với giáo dục sớm kết hợp các khía cạnh xã hội, thể chất, tinh thần và tình cảm của sự phát triển của trẻ.

 

 

Carrot Montessori House