Menu chuyên mục

Tầm quan trọng của nền tảng giáo dục Montessori đối với trẻ

Hay tại sao các em bé Montessori có thể học tập trong hạnh phúc?

 

Phương pháp Montessori nổi bật như một phương pháp giáo dục tiến bộ, thực sự tôn trọng trẻ và từ đó thúc đẩy sự độc lập của đứa trẻ một cách thật tự nhiên.

 

Trước hết là trẻ được bồi đắp những giá trị cao đẹp về lòng tự trọng, tự tôn và ý chí độc lập, kỷ luật nội tại. Đây sẽ là những giá trị cốt lõi xuyên suốt trong hành trình của trẻ bước ra cuộc sống đầy khắc nghiệt sau này.

 

Phương pháp Montessori hỗ trợ trẻ phát triển trên mọi phương diện.

– Sự phát triển về thể chất – khi hoạt động của đứa trẻ liên quan đến những cử động của ngón tay và những cử động lớn của cơ thể.

– Sự phát triển về tinh thần vì đứa trẻ học hỏi kiến thức và được khuyến khích trong cuộc thám hiểm kiến thức này.

– Sự phát triển về trí tuệ khi trẻ đạt được những kiến thức mà mình tìm kiếm. Các em bé bước ra từ nền tảng giáo Montessori ở độ tuổi lên 6 có nền tảng kiến thức cơ bản về

  • thế giới xung quanh,
  • khả năng viết, đọc
  • khả năng thực hiện bốn phép tính số học (cộng, nhận, trừ và chia).
  • Một số lĩnh vực văn hoá khác như lịch sử, địa lý, khoa học

 

– Sự phát triển về ngôn ngữ vì trẻ được tự do ngôn luận, được lắng nghe. Vì vậy, trẻ học cách thể hiện bản thân mình một cách dễ dàng hơn và tích cực.

– Sự phát triển về cảm xúc vì trẻ cảm nhận được đầy đủ cảm xúc tích cực khi công việc hoàn thành và kết quả đạt được mãn nguyện.

– Sự phát triển về tương tác xã hội thông qua việc chia sẻ học cụ, giúp đỡ lẫn nhau trong mọi công việc.

– Trẻ phát triển khả năng tập trung trong thời gian ngày càng dài.

Thông qua tất cả, trẻ đang phát triển như một cá nhân hoàn toàn độc lập.

 

Phương pháp Montessori mang lại cho đứa trẻ “công việc bên trong” và “công việc bên ngoài”, cả hai đều có vai trò quan trong cho trẻ trong nỗ lực của trẻ lớn lên và phát triển thành người lớn. Những “công việc” đó sẽ giúp trẻ phát triển một cách riêng rẽ và đồng thời ý chí, trí tuệ, động lực phấn đấu.

 

 

Carrot Montessori House